IPN-Konferencje.pl е среда, използвана за провеждане на най-модерните интерактивни конгреси, конференции, обучения и семинари, провеждани като част от дейностите на Института за национална памет.

Събития сега